• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

Delničarji Elektro Ljubljana soglašali z izčlenitvijo nakupa in prodaje električne energije

torek, 29. november 2011

Delničarji Elektro Ljubljana, d.d. so na današnji redni letni skupščini družbe soglašali z delitvijo dejavnosti nakupa in prodaje električne energije od omrežne dejavnosti, po kateri se dejavnost nakupa in prodaje električne energije prenese po postopku izčlenitve s prenosne družbe Elektro Ljubljana d.d. na prevzemno družbo Elektro energija d.o.o..

Delničarji Elektro Ljubljana d.d. so se na današnji 16. redni skupščini, katere se je udeležilo 89,7 % zastopnikov kapitala družbe, seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2010, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podelila razrešnico in odločila, da se bilančni dobiček v višini 606.984,43 evrov izplača v obliki dividend (0,0155 evra bruto na delnico), 33.207,07 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. Delničarji so potrdili dopolnitev dejavnosti družbe in dopolnili statut družbe, za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 pa imenovali KPMG Slovenija. Skupščina je upoštevala priporočilo AUKN in sprejela sklep, s katerim je potrdila predlog uprave in nadzornega sveta o višini prejemkov članom nadzornega sveta tako, da znaša sejnina 275 evrov bruto, nagrada za opravljanje funkcije pa 9.000 evrov bruto letno.

Delničarji so podali soglasje na pogodbo o delitvi in prevzemu med prenosno družbo Elektro Ljubljana d.d. in prevzemno družbo Elektro energija d.o.o. in soglašali z izčlenitvijo s prevzemom na podlagi navedene pogodbe. Na predlog malih delničarjev je bil med drugim sprejet sklep, s katerim se zadolži upravo, da pripravi cenitev izčlenjene družbe ter do 30. novembra srednjeročni poslovni načrt Elektro Ljubljana za obdobje 2011 – 2016.

Delničarji so iz nadzornega sveta razrešili Aleša Šaverja in namesto njega imenovali dr. Jana Žana Oplotnika.

Na skupščini sta bili napovedani izpodbojni tožbi, in sicer zoper sklepa o izčlenitvi in imenovanju novega člana nadzornega sveta.

Vprašanje delničarja AUKN-ja in odgovor uprave

Letna poročila

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij