• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

15. redna skupščina Elektra Ljubljana d.d.

27. avgust 2010

Na današnji 15. redni seji so se delničarji Elektra Ljubljana d.d., na katerih je bilo prisotnih 91,18% delnic, seznanili z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Ugotovili so, da je družba poslovala z dobičkom.

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009. Delničarji so izglasovali, da se bilančni dobiček v višini 463.973,42 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.Zoper sklep o razporeditvi dobička je napovedana izpodbojna tožba.

Skupščina je uskladila svoj statut z novelo ZGD in izbrala revizijsko družbo KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje d.o.o., iz Ljubljane.
 
Na skupščini je tekla razprava o pobudi malih delničarjev o izstopu iz družbe s predlogom treh možnih variant. Skupščina ni potrdila predlogov malih delničarjev. Zoper sklep sta napovedani izpodbojni tožbi. 
 

Letna poročila