• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

Realizacija sklepov 16. redne seje skupščine Elektra Ljubljana

30. november 2011

Na podlagi sklepov 16. redne seje skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d. z dne 26.8.2011, objavljamo v nadaljevanju povzetek naslednjih dokumentov:

  1. Cenitev vrednosti družbe Elektro energija, d.o.o. na dan 1.1.2011.
  2. Poslovni načrt Elektro Ljubljana, d.d. za srednjeročno obdobje poslovanja od leta 2011 do leta 2016. 

Delničarji, ki želijo sami vpogledati v celotno dokumentacijo, morajo podati pisno prijavo na naslov sedeža družbe, Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1516 Ljubljana.    

Letna poročila