• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

ELEKTRO LJUBLJANA Z 11,6 MILIJONA DOBIČKA

petek, 28. avgust 2015

Ljubljana, 28. avgust 2015 – Elektro Ljubljana d.d. je lani ustvarila za 11,6 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 43 odstotkov več kot leto prej, in preko 40 milijonov evrov pozitivnega denarnega toka. EBIT marža se je povečala na 18,7 odstotkov, donos na kapital pa je v primerjavi z lani iz 3% narasel na 4,3%. Kljub žledu, ki je poškodoval približno 2,5 odstotka oziroma več kot 400 km omrežja Elektra Ljubljana, in povzročil za okrog 25 milijonov evrov škode, je možno poslovanje družbe v letu 2014 oceniti kot najbolj uspešnega doslej.

Družba je realizirala investicije v višini 31 milijonov evrov, kar je za 24 odstotkov več kot predhodno leto. Kljub tako visokim investicijam pa je Elektru Ljubljana prvič po letu 2010 uspelo znižati zadolženost pod 100 milijoni evrov.  

S temi rezultati je danes predsednik uprave Andrej Ribič seznanil 20. redno skupščino delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d., ki se jo je udeležilo 89,71 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2014, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2014. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu. Za poslovno leto 2014 so delničarji potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelili razrešnico. Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki je na dan 31. 12. 2014 znašal 5.512.554,27 evrov, v višini 5.509.852,24 evrov razdeli delničarjem v obliki dividend, del dobička v višini 2.702,03 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,1407 evra. Družba bo dividende izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Do izplačila dividend so upravičeni vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine. Skupščina je ugotovila, da je dosedanjemu članu nadzornega sveta, dr. Žanu Janu Oplotniku potekel mandat in sklenila, da za štiriletno obdobje za novega predstavnika kapitala v nadzornem svetu imenuje Davida Skornška. Družbeniki so potrdili tudi predlog uprave o dokapitalizaciji družbe Elektro Ljubljana OVE s stvarnim vložkom Malo HE Prečna. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA d.o.o.    

Povezava do letnega poročila: http://www.elektro-ljubljana.si/Portals/0/Content/Dokumenti/Letna%20porocila/Letno%20porocilo%202014.pdf

Letna poročila

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij