• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

21.redna skupščina Elektra Ljubljana

25. julij 2016

Današnje 21. redne skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d., ki je potekala v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana, se je udeležilo 89,04 odstotkov osnovnega kapitala.

Na skupščini so delničarji podprli sklenitev Pogodbe o menjavi poslovnih deležev med družbama GEN-I d.o.o. in Elektro Ljubljana d.d. in Aneks št. 1 k tej pogodbi, na podlagi katere Elektro Ljubljana d.d. odsvaja svoj 100 % poslovni delež v hčerinski družbi Elektro energija d.o.o. za vrednostno ustrezno udeležbo v družbi GEN-EL d.o.o.  in s tem posredno udeležbo v družbi GEN-I d.o.o.

Današnji sklep skupščine Elektra Ljubljana predstavlja enega zadnjih korakov na poti k uresničitvi skupnega projekta družb Elektro Ljubljana d. d.  in GEN-I d.o.o.

 

Letna poročila