• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije

1. avgust 2016

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi z 22. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v torek, 30. avgusta 2016 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana (SMEEL), Slomškova 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne, 28. julija 2016, prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 5. točko dnevnega reda: »Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«.  

Nasprotni predlog delničarja Društvo mali delničarji Slovenije k točki 5

Letna poročila