• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana d. d.

petek, 01. september 2017

Na 23. redni skupščini družbe Elektro Ljubljana d.d., ki je potekala 11. julija 2017, so bili, zaradi poteka mandata nadzornega sveta, s sklepom imenovani novi člani nadzornega sveta, in sicer: mag. Andrej Šušteršič, David Valentinčič in mag. Davorin Dimič.

Novim članom je 4-letni mandat pričel teči z dnem 31.08.2017. Člani so se danes, 1. septembra 2017, sestali na konstitutivni seji nadzornega sveta, kjer so za predsednika izvolili mag. Andreja Šušteršiča, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa je bil izvoljen David Valentinčič.

Letna poročila