• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

Nasprotni predlog delničarjev ADRIATIC SLOVENICA, d. d., in KD group, d. d.

petek, 15. junij 2018

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi z 24. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v sredo, 4. julija 2018 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana (SMEEL), Slomškova 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je prejela nasprotni predlog delničarja ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. in delničarja KD Group d.d.

Nasprotni predlog se nanaša na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička in je objavljen pod točko 3.1. dnevnega reda sklica 24. redne seje skupščine delničarjev družbe.

Nasprotni predlog delničarja ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. in delničarja KD Group d.d.

Letna poročila