• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

Nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepa št. 3.1.

torek, 03. maj 2022

Nasprotni predlog predlagatelja delničarja Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi z 28. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v sredo, 25. maja 2022 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana, Slomškova ulica 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 28. aprila 2022, prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2021, ki ga je podal delničar Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev.

Nasprotni predlog se nanaša na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za leto 2021 in je objavljen pod točko 3.1. dnevnega reda sklica 28. redne seje skupščine delničarjev družbe.

Letna poročila