• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

Odgovori na vprašanja delničarjev postavljenih na 28. skupščini delničarjev

sreda, 29. junij 2022

V zvezi z vprašanji, ki so bila pod točko 2. dnevnega reda postavljena s strani delničarjev na 28. skupščini družbe Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, ki so sestavni del zapisnika skupščine, družba poleg že podanih ustnih pojasnil na sami skupščini družbe na svoji spletni strani objavlja pisne odgovore. Kot izhaja iz notarskega zapisnika skupščine, je družba pisne odgovore poslala tudi vsem navzočim na skupščini.

Letna poročila