• 1
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Prosta delovna mesta

Strokovni sodelavec za obratovanje VN objektov (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • organiziranje, nadziranje in izvajanje vseh rednih in izrednih del na primarnih in sekundarnih sistemih VN objektov,
 • nadziranje, analiziranje obratovanja in parametriranje primarnih in sekundarnih sistemov VN objektov,
 • sodelovanje pri načrtovanju primarnih in sekundarnih sistemov VN objektov, novih tehnologij in programskih aplikacij,
 • izdelovanje obratovalno tehnične dokumentacije in planov,
 • pripravljanje strokovnih podlag in navodil s področja dela,
 • sodelovanje pri izvajanju investicij v primarne in sekundarne sisteme VN objektov,
 • sodelovanje pri tipiziranju delovnih procesov in opreme.

Od kandidatov pričakujemo:

 • 6. raven (podraven 6/2) izobrazbe s področja elektrotehnike (dipl. inž. el.),
 • 12 mesecev delovnih izkušenj s področja elektroenergetike,
 • obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja,
 • osnovno znanje MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP.

Želena funkcionalna znanja:

 • obvladovanje CAD orodij,
 • strokovni izpit po ZAID (stari naziv: strokovni izpit iz ZGO),
 • strokovni izpit iz ZUP,
 • poglobljeno znanje MS Office,
 • strokovni izpit za upravljalca elektroenergetskih naprav,
 • strokovni izpit iz VZD,
 • osnovno poznavanje informacijske tehnologije.

Psihofizične lastnosti:

 • organizacijske sposobnosti,
 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • osebna urejenost,
 • sposobnost logičnega mišljenja,
 • samoiniciativnost,
 • sposobnost timskega dela.

Lokacija dela:

OE ORDO, Dispečerska služba, Ljubljana uprava.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za določen čas 12 mesecev, zaradi povečanega obsega dela z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja ob obojestranskem izpolnjevanju pričakovanj.

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana, s pripisom "za kadrovsko službo – za razpis" ali po elektronski pošti kadrovska.sluzba@elektro-ljubljana.si.

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, bo osebne podatke, ki ste jih posredovali v prijavi na prosto delovno mesto, kot upravljavec osebnih podatkov obdeloval za namen izvedbe izbirnega postopka na podlagi objave prostega delovnega mesta. Elektro Ljubljana d.d. osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter jih bo obdelal tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno obdelavo. Elektro Ljubljana d.d. podatke hrani za čas, ki je potreben za izvrševanje pravic in obveznosti iz izbirnega postopka. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do informiranosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ oziroma jih lahko pridobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na e-naslovu, ki je navedeno na spletni strani družbe.

Ljubljana, 23. 2. 2021