• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kakšen je postopek ponovnega priklopa merilnega mesta, odklopljenega zaradi neplačila?

Kategorija: Odklop in ponovni priklop

Uporabnik (lastnik/plačnik merilnega mesta) oz. od njega pooblaščena oseba mora za ponovni priklop merilnega mesta, odklopljenega zaradi neplačila, izvajalcu nalog SODO (Elektro Ljubljana, d. d.) dostaviti podpisano Pogodbo o oskrbi z električno energijo z izbranim dobaviteljem in potrdilo o plačilu stroškov odklopa in ponovnega priklopa v višini:

  • 79,69 EUR, če je izveden odklop in priklop na merilnem mestu z obiskom monterja;
  • 28,13 EUR v primeru daljinskega odklopa in priklopa merilnega mesta;
  • 224,14 EUR v primeru, da je izveden odklop in ponovni priklop na nadzemnem omrežju;
  • 118,83 EUR, če je odklop in ponovni priklop izveden na kabelskem omrežju;
  • 79,69 EUR v primeru, da je odklop in ponovni priklop izveden v spremstvu varnostne službe ali policije;
  • 96,82 EUR v primeru odklopa in priklopa po ZJRM-1.

(Cena je z vključenim DDV-jem).

Za vse informacije v zvezi z odklopom smo vam na voljo v klicnem centru Elektra Ljubljana, na št. 01/230-40-03, in sicer ob delavnikih med 6. in 18. uro.

Ponovni priklop odklopljenega merilnega mesta zaradi neplačila lahko v vašem imenu uredi vaš dobavitelj električne energije.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO