• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Sprememba iz enofaznega v trifazni priključek

Kategorija: Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Za spremembo iz enofaznega v trifazni priključek je treba pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev (ali obrazec za natis). Na podlagi podane vloge se na lokaciji priključno-merilnega mesta preverijo tehnične možnosti za izvedbo omenjene spremembe in se kot tehnični pogoj predpišejo v soglasju za priključitev. Na podlagi soglasja za priključitev sklene odjemalec s pristojnim elektrodistribucijskim podjetjem pogodbo o priključitvi, v kateri so določene medsebojne pogodbene obveznosti glede priključka in finančne obveznosti, ki jih mora odjemalec poravnati pred spremembo. Po sklenitvi pogodbe o priključitvi in plačilu pripadajočih stroškov mora uporabnik oddati še Vlogo za priključitev in uporabo sistema (ali obrazec za natis).

Poseg (elektroinštalacijska dela) za uporabnika izvede izvajalec, ki ga izbere uporabnik.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO