• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
01 230 40 02

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
01 230 40 03
gremo.naelektriko@elektro-ljubljana.si

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kdaj je potrebno pridobiti Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Kategorija: Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo Soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano Soglasje za priključitev:

  • sprememba priključne moči,
  • sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav, za katere je bilo izdano Soglasje za priključitev,
  • sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupino je urejeno v  Splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije. Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem Soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, SODO s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Odločba, s katero SODO izda uporabniku novo Soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje Soglasje za priključitev.)

Dokončno izdano Soglasje za priključitev ima veljavnost 2 leti. V tem času mora uporabnik za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje, predpisane v izdanem Soglasju za priključitev, drugače preneha veljati.

 

Prenos pravic iz Soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO