• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 
3. november 2011
...

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin:

3. november 2011
...

Delničarji Elektro Ljubljana soglašali z izčlenitvijo nakupa in prodaje električne energije

Delničarji Elektro Ljubljana, d.d. so na današnji redni letni skupščini družbe soglašali z delitvijo dejavnosti nakupa in prodaje električne energije od omrežne dejavnosti, po kateri se dejavnost nakupa in prodaje električne energije prenese po postopku izčlenitve s prenosne družbe Elektro Ljubljana d.d. na prevzemno družbo Elektro energija d.o.o..

3. november 2011
...

Otvoritev prve elektro črpalke v Zagorju ob Savi

Danes so zagnali prvo elektro črpalko v Zagorju ob Savi, ki je rezultat prizadevanj občine Zagorje ob Savi, Elektra Ljubljana in družbe Eti Elektroelement. Nova elektro črpalka, ki sodi v sistem infrastrukture devetih črpalk Elektra Ljubljana, se napaja z Zeleno energijo, ki je proizvedena izključno iz obnovljivih virov energije. Polnjenje bo do konca leta 2012 brezplačno za vse uporabnike električnih vozil.

3. november 2011
...

Vabilo na 16. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana d.d.

Na podlagi 43. člena statuta družbe Elektro Ljubljana d.d., uprava sklicuje 16. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v petek, dne 26. avgusta 2011 ob 10.00 uri, na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58, velika (sejna soba – I. nadstropje).

27. junij 2011
...

Izpad električne energije

Zaradi okvare v razdelilno transformatorski postaji Center ob 11.50 uri je prišlo do izpada napajanja z električno energijo širšega središča Ljubljane. V najkrajšem možnem času, ob 12. 15 uri, smo vsem odjemalcem ponovno zagotovili napajanje. Vzroke okvare še ugotavljamo.

15. junij 2011
...

Otvoritev prve elektro črpalke v Občini Litija

Prva elektro črpalka v Občini Litija je rezultat dobrega sodelovanja med Elektrom Ljubljana in Občino Litija in je del demonstracijskega projekta postavitve elektro črpalk v sedmih slovenskih občinah, ki ga Elektro Ljubljana izvaja v sodelovanju s Službo Vlade RS za podnebne spremembe in občinami.

15. junij 2011
...

Otvoritev prve elektro črpalke v Občini Litija

Prva elektro črpalka v Občini Litija je rezultat dobrega sodelovanja med Elektrom Ljubljana in Občino Litija in je del demonstracijskega projekta postavitve elektro črpalk v sedmih slovenskih občinah, ki ga Elektro Ljubljana izvaja v sodelovanju s Službo Vlade RS za podnebne spremembe in občinami.

1. junij 2011
...

Dodatno o uskladitvi cene električne energije za gospodinjstva z nabavnimi cenami na veleprodajnem trgu

Elektro Ljubljana bo zaradi visoke rasti cen električne energije na veleprodajnem trgu kot posledice dogajanj na področju jedrske energije, povečane rasti porabe električne energije in počasne izgradnje novih proizvodnih virov in z namenom zagotoviti gospodinjstvom zanesljivo oskrbo z električno energijo s stabilno ceno v daljšem časovnem obdobju – vsaj do konca leta 2012, s prvim julijem uskladil ceno električne energije za gospodinjstva s stroški njenega nakupa tako, da bo mesečni račun za električno energijo za gospodinjstva v povprečju višji za 7,47 % ali 3,29 evra. Povprečni mesečni račun za gospodinjskega odjemalca se bo ob enaki porabi električne energije s 1.7.2011 v povprečju povečal iz 43,98 € na 47,27€.

1. junij 2011
...

Dodatno o uskladitvi cene električne energije za gospodinjstva z nabavnimi cenami na veleprodajnem trgu

Elektro Ljubljana bo zaradi visoke rasti cen električne energije na veleprodajnem trgu kot posledice dogajanj na področju jedrske energije, povečane rasti porabe električne energije in počasne izgradnje novih proizvodnih virov in z namenom zagotoviti gospodinjstvom zanesljivo oskrbo z električno energijo s stabilno ceno v daljšem časovnem obdobju – vsaj do konca leta 2012, s prvim julijem uskladil ceno električne energije za gospodinjstva s stroški njenega nakupa tako, da bo mesečni račun za električno energijo za gospodinjstva v povprečju višji za 7,47 % ali 3,29 evra. Povprečni mesečni račun za gospodinjskega odjemalca se bo ob enaki porabi električne energije s 1.7.2011 v povprečju povečal iz 43,98 € na 47,27€.

27. maj 2011
...

28. maj Svetovni dan Sonca

Energija sonca predstavlja velik neizkoriščen potencial energije, ki se ga še vedno premalo zavedamo. Sončna energija je neomejena, čista in brezplačna. Z izgradnjo prve sončne elektrarne se je Elektro Ljubljana, že skoraj pred desetletjem, aktivno usmeril v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Letna proizvodnja v lastnih sončnih elektrarnah znaša 750 MWh Zelene energije, tako z električno energijo iz sončnih elektrarn napajamo 230 gospodinjstev in s tem vsako leto prihrani mo 450  ton ogljikovega dioksida, kar ustreza 1.125 na novo zasajenim drevesom ali 2,25 milijona prevoženim kilometrom.

Prva25262728293031323334Zadnja