• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 
20. februar 2016
...

POMEMBNO OBVESTILO

Obveščeni smo bili, da se v zadnjem času neznani posamezniki predstavljajo kot pooblaščene osebe našega podjetja ter od uporabnikov sistema zahtevajo osnovne podatke o samem merilnem mestu  ter pripadajoči porabi (zadnji račun za dobavo električne energije, itd.).

12. februar 2016
...

Obvestilo uporabnikom distribucijskega omrežja, ki čezmerno prevzemajo jalovo energijo

Z dnem 14. 9. 2015 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur. l. RS 66/2015) (v nadaljevanju: omrežninski akt), ki je v uporabi od dne 1. 1. 2016.

2. december 2015
...

POZIV lastnikom in upravljavcem optičnih in TK vodov

Elektro Ljubljana, d.d., na podlagi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem in kot lastnik elektroenergetske infrastrukture načrtuje v letu 2016 izvedbo obsežnejše zamenjave srednjenapetostnih vodov na celotnem teritorialnem območju upravljanja omrežja s strani naše družbe.

20. oktober 2015
...

AVK dal zeleno luč združitvi GEN-I in Elektro energije

Senat Javne agencije RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: AVK) je v petek, 16. oktobra 2015, izdal odločbo, s katero dovoljuje združitev družb GEN-I in Elektro energija, hčerinske družbe Elektra Ljubljana. Z omenjeno odločbo je AVK odločil, da ne nasprotuje priglašeni koncentraciji omenjenih družb ter da je le-ta skladna s pravili konkurence ob upoštevanju korektivnih ukrepov – zavez iz odločbe. S tem se je končal deset mesecev trajajoč postopek presoje skladnosti omenjene združitve s pravili konkurence, ki je sledil podpisu Pisma o nameri glede združevanja družb GEN-I in Elektro energija.

14. september 2015
...

ODPIS DOLGOV

Družba Elektro Ljubljana, d.d., je podpisnica Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, v okviru katerega bo socialno najšibkejšim dolžnikom odpisala dolgove. Za enkraten odpis dolgov je mogoče zaprositi do 31.10.2015.

12345678910Zadnja