• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

sreda, 29. junij 2022
...

Odgovori na vprašanja delničarjev postavljenih na 28. skupščini delničarjev

V zvezi z vprašanji, ki so bila pod točko 2. dnevnega reda postavljena s strani delničarjev na 28. skupščini družbe Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, ki so sestavni del zapisnika skupščine, družba poleg že podanih ustnih pojasnil na sami skupščini družbe na svoji spletni strani objavlja pisne odgovore. Kot izhaja iz notarskega zapisnika skupščine, je družba pisne odgovore poslala tudi vsem navzočim na skupščini.

torek, 14. junij 2022
...

Izplačilo regresa za zaposlene

Na osnovi 4.4 točke priporočil Slovenskega državnega holdinga, d.d. objavljamo podatke in višino regresa za letni dopust v družbi Elektro Ljubljana.

torek, 03. maj 2022
...

Zahteva za razširitev dnevnega reda 28. skupščine in nasprotni predlog

Zahteva za razširitev dnevnega reda 28. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d. in nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 28. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki so ga podali delničarji DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE, GENERALI d.d., GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. SKLAD NEŽIV., KD GROUP d.d., MATJAŽ TITAN – ODVETNIK in KALANTIA LIMITED.

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi z 28. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v sredo, 25. maja 2022 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana, Slomškova ulica 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 28. aprila 2022, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 28. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d. in nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 28. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki so ga podali delničarji DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE, GENERALI d.d., GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. SKLAD NEŽIV., KD GROUP d.d., MATJAŽ TITAN – ODVETNIK in KALANTIA LIMITED.

Zahteva za razširitev dnevnega reda 28. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d. in nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 28. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki so ga podali delničarji DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE, GENERALI d.d., GENERALI ZAVAROVALNICA d.d. SKLAD NEŽIV., KD GROUP d.d., MATJAŽ TITAN – ODVETNIK in KALANTIA LIMITED, je v celoti dostopen tukaj.

 

torek, 03. maj 2022
...

Nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepa št. 3.1.

Nasprotni predlog predlagatelja delničarja Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi z 28. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v sredo, 25. maja 2022 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana, Slomškova ulica 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 28. aprila 2022, prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2021, ki ga je podal delničar Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev.

Nasprotni predlog se nanaša na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za leto 2021 in je objavljen pod točko 3.1. dnevnega reda sklica 28. redne seje skupščine delničarjev družbe.

četrtek, 21. april 2022
...

Vabilo na 28. redno sejo skupščine Elektra Ljubljana d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana d. d. uprava sklicuje 28. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v sredo, 25. maja 2022 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana (SMEEL), Slomškova ulica 18, Ljubljana.

sreda, 01. september 2021
...

Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana

Danes, 1. septembra 2021, se je nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana, d. d., sestal na svoji prvi redni in hkrati tudi konstitutivni seji v novem mandatu.

12345678910Zadnja

Letna poročila