• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

petek, 05. julij 2013
...

Vabilo na 18. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana d.d.

Na podlagi 43. člena statuta družbe Elektro Ljubljana d.d., uprava sklicuje 18. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v četrtek, dne 29. avgusta 2013 ob 10.00 uri, na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58, velika (sejna soba – I. nadstropje).

petek, 31. avgust 2012
...

17. redna skupščina Elektro Ljubljana d.d.

Na današnji redni skupščini delniške družbe Elektro Ljubljana, katere se je udeležilo 90,34 % zastopnikov kapitala, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2011 ter z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

Prva12345678910

Letna poročila