• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

31. avgust 2012
...

17. redna skupščina Elektro Ljubljana d.d.

Na današnji redni skupščini delniške družbe Elektro Ljubljana, katere se je udeležilo 90,34 % zastopnikov kapitala, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2011 ter z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

13. julij 2012
...

Vabilo na 17. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana d.d.

Na podlagi 43. člena statuta družbe Elektro Ljubljana d.d., uprava sklicuje 17. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v petek, dne 31. avgusta 2012 ob 10.00 uri, na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58, velika (sejna soba – I. nadstropje).

12345678

Letna poročila