• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

torek, 22. junij 2021
...

Vprašanja Društva Mali delničarji Slovenije za 27. redno sejo skupščine

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi s 27. skupščino družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v petek, 2. julija 2021, ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 17. junija 2021 po elektronski pošti prejela vprašanja delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije.

Vprašanja Društva Mali delničarji Slovenije

torek, 08. junij 2021
...

Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda 27. skupščine družbe

Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda 27. skupščine družbe Elektro Ljubljana predlagateljev delničarjev Društvo Mali delničarji Slovenije in odvetnika Matjaža Titana

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi z 27. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v petek, 2. julija 2021 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 8. junija 2021, prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije in delničarja odvetnika Matjaža Titana k 5. točki dnevnega reda 27. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d.

ponedeljek, 07. junij 2021
...

Razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe in nasprotni predlog

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d. d., v zvezi z 27. skupščino družbe Elektro Ljubljana, d. d., ki bo v petek, 2. julija 2021 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 7. junija 2021, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d. d. in nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 27. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d. d. delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED in delničarja Generali d.d.

 

 

ponedeljek, 31. maj 2021
...

Vabilo na 27. redno sejo skupščine Elektra Ljubljana

Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana d. d., uprava sklicuje 27. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v petek, 2. julija 2021 ob 11.00 uri v Stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana, Slomškova ulica 18, 1000 Ljubljana.

 

četrtek, 02. julij 2020
...

26. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana

Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana se je udeležilo 90,61 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora. Skupščina je sprejela sklep, da se članom nadzornega sveta v času trajanja epidemije covid-19 na območju Republike Slovenije začasno znižajo prejemki za 30 odstotkov.

Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31. 12. 2019, v višini 4.394.364,81 EUR nameni za izplačilo dividend. Dividende v vrednosti 0,11 EUR se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30. 10. 2020 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 2. 11. 2020.

Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Letno poročilo družbe si lahko ogledate tukaj.

FOTO Miha Fras

petek, 22. maj 2020
...

Vabilo na 26. redno sejo skupščine Elektra Ljubljana d. d.

Elektro Ljubljana, d. d., na podlagi 45. člena statuta družbe sklicuje 26. redno sejo skupščine Elektra Ljubljana, ki bo v petek, 3. julija 2020, ob 11. uri v Sindikalni dvorani družbe Elektro Ljubljana, Kotnikova ulica 9, Ljubljana.

12345678910Zadnja

Letna poročila

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij