• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

22. maj 2020
...

Vabilo na 26. redno sejo skupščine Elektra Ljubljana d. d.

Elektro Ljubljana, d. d., na podlagi 45. člena statuta družbe sklicuje 26. redno sejo skupščine Elektra Ljubljana, ki bo v petek, 3. julija 2020, ob 11. uri v Sindikalni dvorani družbe Elektro Ljubljana, Kotnikova ulica 9, Ljubljana.

8. april 2020
...

Nadzorniki Elektra Ljubljana so se odpovedali delu prejemkov

Nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana d. d. v celoti sledi priporočilu Slovenskega državnega holdinga (SDH) o odpovedi dela prejemkov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je SDH sprejel 31. marca letos.

Vseh šest članov nadzornega sveta, vključno z zunanjo članico ene od komisij, se je odpovedalo 30 odstotkom prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za obdobje od vključno marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. Nadzorni svet bo zbrana sredstva namenil prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa.

Člani nadzornega sveta in zunanja članica komisije nadzornega sveta so odpoved 30-odstotnega deleža prejemkov podali s pisno izjavo, v kateri so se tudi zavezali, da izplačila dela prejemkov, na katerega se odpoved nanaša, od družbe ne bodo zahtevali in ga tudi ne bodo sodno uveljavljali.

 

3. julij 2019
...

25. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana

Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana se je udeležilo 90,61 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana za leto 2018, s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, odločali pa so tudi o uporabi bilančnega dobička ter imenovali pooblaščenega revizorja za leta 2019, 2020 in 2021.

3. junij 2019
...

25. redna seja skupščine – Zahteva za dopolnitev in razširitev dnevnega red

 

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d. d., v zvezi s 25. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d. d., ki bo v sredo, 3. julija 2019 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana (SMEEL), Slomškova 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 31. maja 2019, prejela Zahtevo za dopolnitev in razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog delničarjev DRUŠTVO MDS, KD Group d.d. in Adriatic Slovenica d.d.

123456789

Letna poročila