• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

ponedeljek, 14. november 2022
...

Vabilo na 29. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana, d. d., 295. člen ZGD-1 in na zahtevo Slovenskega državnega holdinga, ki je v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije (19. člen Zakona o Slovenskem državnem holdingu, Uradni list RS, št. 25/14) podal zahtevo za sklic skupščine, uprava sklicuje 29. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, ki bo v petek, 16. decembra 2022 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana (SMEEL), Slomškova ulica 18, Ljubljana.

sreda, 29. junij 2022
...

Odgovori na vprašanja delničarjev postavljenih na 28. skupščini delničarjev

V zvezi z vprašanji, ki so bila pod točko 2. dnevnega reda postavljena s strani delničarjev na 28. skupščini družbe Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, ki so sestavni del zapisnika skupščine, družba poleg že podanih ustnih pojasnil na sami skupščini družbe na svoji spletni strani objavlja pisne odgovore. Kot izhaja iz notarskega zapisnika skupščine, je družba pisne odgovore poslala tudi vsem navzočim na skupščini.

torek, 14. junij 2022
...

Izplačilo regresa za zaposlene

Na osnovi 4.4 točke priporočil Slovenskega državnega holdinga, d.d. objavljamo podatke in višino regresa za letni dopust v družbi Elektro Ljubljana.

torek, 03. maj 2022
...

Nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepa št. 3.1.

Nasprotni predlog predlagatelja delničarja Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d.d., v zvezi z 28. redno sejo skupščine družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki bo v sredo, 25. maja 2022 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana, Slomškova ulica 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 28. aprila 2022, prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2021, ki ga je podal delničar Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev.

Nasprotni predlog se nanaša na predlog sklepa uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za leto 2021 in je objavljen pod točko 3.1. dnevnega reda sklica 28. redne seje skupščine delničarjev družbe.

sreda, 01. september 2021
...

Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana

Danes, 1. septembra 2021, se je nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana, d. d., sestal na svoji prvi redni in hkrati tudi konstitutivni seji v novem mandatu.

12345678910Zadnja

Letna poročila

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij