• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

29. avgust 2014
...

19. redna seja skupščine delničarjev Elektra Ljubljana

Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d. se je udeležilo 86,96% kapitala. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2013. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

4. julij 2014
...

Vabilo na 19. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana d.d.

Na podlagi 43. člena statuta družbe Elektro Ljubljana d.d., uprava sklicuje 19. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v petek, dne 29. avgusta 2014 ob 10 uri, na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska cesta 58, (velika sejna soba – I. nadstropje).

26. september 2013
...

Konstitutivna seja nadzornega sveta Elektra Ljubljana d.d.

Danes se je na konstitutivni seji sestal novi nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana d. d.

29. avgust 2013
...

18. redna seja skupščine Elektra Ljubljana d.d.

Današnje redne seje skupščine družbe Elektro Ljubljana d. d., se je udeležilo 88,37% kapitala. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2012. Delničarji so imenovali nadzorni svet za novo mandatno obdobje, odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

123456789

Letna poročila