• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 
sreda, 29. april 2009
...

Vidmarjeva nagrada za mentorje

Za kakovostno praktično izobraževanje ter pedagoški pristop pri delu s študenti je 30. novembra Fakulteta za elektrotehniko podelila kolektivu Elektra Ljubljana Vidmarjevo nagrado za mentorje.

sreda, 29. april 2009
...

Nov Pravilnik o tehničnih pogojih za obračunsko merilno mesto v distribucijskem omrežju

Po 28 letih veljavnosti starega Pravilnika o tehničnih pogojih za obračunsko merilno mesto, ki je bil sprejet na DES, smo pripravili v okviru Slovenskih distribucij nov pravilnik, prilagojen današnjemu času, tehničnemu razvoju in veljavnim predpisom.

sreda, 29. april 2009
...

Skrb za okolje kot eden od pomembnih dejavnikov pri distribuciji el. energije

Razvite države na področju elektroenergetskega sistema, med katere lahko uvrščamo tudi Slovenijo, so se že sredi prejšnjega stoletja odločile za trajnostni razvoj svojih dejavnosti ob upoštevanju ravnovesja med ekonomskim, okoljskim in socialnim razvojem.

sreda, 29. april 2009
...

Zelena energija – energija za jutri že danes

V Elektro Ljubljana d.d. se že vrsto let trudimo z vlaganji v kakovost in razvoj. Našo pravilno usmeritev in učinkovitost na tem področju potrjuje že pridobljeni certifikat ISO 9001, 26. maja pa smo prejeli še certifikat za Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Tako je naša usmerjenost v trajnostni razvoj varovanja okolja tudi uradno potrjena, saj je ravnanje z okoljem pomemben del naše dolgoročne poslovne strategije.

sreda, 29. april 2009
...

Dodatno odpiranje trga z el. energijo s 1.7.2004

Dodatno odpiranje trga z električno energijo v Sloveniji s 1.7.2004 predstavlja nov izziv in priložnost za Elektro Ljubljana, da poglobi in dodatno razvije poslovne odnose s svojimi odjemalci. Glede na trenutno število upravičenih odjemalcev pomeni dodatno odpiranje trga desetkratno povečanja števila upravičenih odjemalcev. S 1.7.2004 ima Elektro Ljubljana blizu 18.000 upravičenih odjemalcev s skupno 30.000 merilnimi mesti poleg preostalih 280.000 gospodinjskih odjemalcev, ki bodo ostali tarifni odjemalci do 1.7.2007 in jim bo ceno električne energije še naprej določala država oz. od nje pooblaščena ustanova.

sreda, 29. april 2009
...

Izpad napajanja v Trbovlju

Včeraj je ob 12.40 uri prišlo do izpada napajanja za dobro tretjino prebivalcev mesta Trbovlje. Napaka se je lokalizirala do 13.40 uri, ko se je ugotovilo, da je prišlo do padca drevesa na DV 10 kV Nasipi v smeri proti Spodnjim Svinam (verjetno kot posledica sneženja).

sreda, 29. april 2009
...

Objavljen cenik za zagotovljeno dobavo električne energije (veljavnost od 1.1.2005)

V skladu z Uredbo o tarifnem sistemu za prodajo električne energije, Ur. l. RS št. 36/2004 in Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odjemalcem, Ur. l. RS št. 117/04, Elektro Ljubljana, d.d., objavlja:

sreda, 29. april 2009
...

Zelo uspešno obdobje prvih devetih mesecev

6.12. 2004 Elektro Ljubljana je v devetih mesecih leta 2004 posloval zelo uspešno, saj je realiziral pozitivni poslovni rezultat v višini 1,4 milijarde tolarjev. Boljši poslovni rezultati glede na enako lansko obdobje so posledica višje porabe in posledično višje omrežnine, boljšega rezultata pri prodaji električne energije tako tarifnim kot upravičenim odjemalcem oz. trgovcem, višjih prihodkov od prodaje ostalih storitev in izvajanja lastnih investicij, višjih povračil in sofinanciranja objektov ter nižjih finančnih odhodkov.

sreda, 29. april 2009
...

Konferenca Sindikata Elektro Ljubljana

V četrtek, 6. marca 2003, s pričetkom ob 12. uri, je v Sindikalni dvorani podjetja na Kotnikovi uspešno potekala konferenca sindikata Elektra Ljubljana d.d. Temeljne tri točke konference so bile:

sreda, 29. april 2009
...

Zahvala krvodajalcem Elektra Ljubljana

Ob 50 letnici prostovoljnega krvodajalstva je Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ljubljana, Elektru Ljubljana d.d.

Prva42434445464748495051Zadnja
SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij