• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 
29. april 2009
...

Slovesno odprta razdelilno transformatorska postaja Žale

4. aprila 2001 je bilo pred razdelilno transformatorsko postajo (RTP) 110/10 (20) Žale zelo slovesno. Na krajši, izredno uspeli prireditvi, sta podžupan mesta Ljubljana Anton Colarič in direktor Elektra Ljubljana, d.d. Vincenc Janša z rezanjem otvoritvene vrvice tudi uradno odprla novozgrajeni objekt.

29. april 2009
...

Odprtje prenovljene RTP Bršljin

22. maja 2001 je bila na svečani prireditvi v Novem mestu odprta prenovljena razdelilno transformatorska postaja (RTP) 110/20 kV Bršljin. Otvoritveno vrvico sta prerezala mag. Adolf Zupan, podžupan Mestne občine Novo mesto in državni sekretar za energetiko dr. Robert Golob.

29. april 2009
...

Gradnja dalnjovoda 2 x 20 kV Zidani most - Radeče

Podjetje Elektro Ljubljana, d.d. je investitor izgradnje daljnovoda 2 x 20 kV Zidani most - Radeče. Težak teren trase daljnovoda je bil glavni razlog, da se je podjetje skupaj z izvajalcem montažnih del, Elektroservisi,d.d.iz Ljubljane, tokrat odločilo postavljati jeklene konstrukcuje stebrov s pomočjo helikopterja.

29. april 2009
...

Nadzorni svet potrdil dokončanje reorganizacije podjetja

Naj za namen tega uvodnika, kot prikaz poslovnih aktivnosti s katerimi se sooča in ukvarja podjetje, navedem in povzamem nekatere poglavitne točke zadnje seje nadzornega sveta Elektra Ljubljana, d.d.

29. april 2009
...

Obisk predstavnikov podjetja Rätia Energie

V četrtek 6. septembra 2001 so nas obiskali predstavniki švicarskega podjetja Rätia Energie. Podjetje s skoraj stoletno tradicijo ima 200 zaposlenih in oskrbuje z električno energijo približno 30.000 kupcev v kantonu Graubünden.

29. april 2009
...

Na obisku delegacija kosovskega elektrogospodarstva

11. maja 2001 je bila v Elektru Ljubljana d.d. na obisku delegacija kosovskega elektrogospodarstva.

29. april 2009
...

Obisk predstavnikov španskega podjetja Endesa

V ponedeljek, 7. Maja 2001, je v okviru obiska Slovenije, Elektro Ljubljana, d.d. obiskala delegacija španskega podjetja Endesa. Po krajši predstavitvi podjetja, ki ima več kot 22 milijonov odjemalcev in po predstavitvi Elektra Ljubljana, d.d. so predstavniki obeh podjetij izmenjali nekatere informacije in izkušnje o dosedanjem poslovanju obeh podjetij in načrtov za v prihodnje.

29. april 2009
...

Podpis pogodbe med Elektrom Ljubljana, d.d. in Tegradom, d.d.

V torek, 18. septembra sta v prostorih Elektra Ljubljana, d.d. Direktor podjetja Vincenc Janša in direktor podjetja Tegrad Štefan Oblak podpisala pogodbo o inženiringu projekta optične povezave med Kočevjem in Črnomljem med Elektrom Ljubljana, d.d. in Tegradom, d.d.

29. april 2009
...

Elektro Ljubljana, d.d. ima dvočlansko upravo

Vlada RS je s sklepom z dne 18. oktobra 2001 določila, da ima uprava v Elektru Ljubljana, d.d. dva člana.

29. april 2009
...

Prijaznejši poslovni prostor za odjemalce in zaposlene

V zadnjih dneh septembra je bila zaključena prenova poslovnega prostora namenjenega nudenju storitev tarifnim odjemalcem. Tako so lahko prvi odjemalci že 2. oktobra 2001 opravili želeno v prijaznejših, svetlejših in funkcionalno uporabnejših prostorih.

Prva41424344454647484950