• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 
29. april 2009
...

Poslovanje v letu 2003 in načrti za leto 2004

Poslovno leto 2003 je Elektro Ljubljana d.d. zaključila zelo uspešno, saj je ustvarila dobiček v višini 703,9 mio SIT , medtem ko je bila z gospodarskim načrtom za leto 2003 planirana izguba v višini 1.454 mio SIT. Boljši poslovni rezultat od načrtovanega je v največji meri posledica višjih prihodkov od prodaje električne energije, višjih prihodkov iz naslova pridobljenih sredstev sofinanciranja, višjih prihodkov iz naslova izvajanja lastnih investicij ter nižjih odhodkov financiranja.

29. april 2009
...

Nevihta s hudim vetrom povzročila precej težav

Nevihta, predvsem pa orkanski veter, je najprej svojo moč malce po 15. uri pokazala na področju Tacna pri Ljubljani, Domžal in Kozarij. Brez električne energije je ostalo veliko odjemalcev, najhuje pa je bilo na DV Tacen, ki je bil poškodovan na več odsekih zaradi podrtih dreves. Izpadel je tudi visokonapetostni transformator v RTP Črnuče, ki pa se je kmalu znova vklopil na omrežje. Veliko je bilo tudi okvar na nizkonapetostnih daljnovodih. Popravila na tem področju so potekala vso noč, v posameznih primerih pa še naslednji dan.

29. april 2009
...

Izpadi na omrežju Elektra Ljubljana

Danes ob 21:21 je zaradi nevihte prišlo do izpada električne energije, na področju mesta Ljubljana, kjer so brez električne energije ostale 4 visokonapetostne razdelilne transformatorske postaje. Izpad je bil posledica hkratnega izpada kar treh 110 kV prenosnih daljnovodov na področju Ljubljane.

29. april 2009
...

Nagrada za Letno poročilo 2003

Elektro Ljubljana je v okviru akcije časnika Finance – Izbor najboljšega letnega poročila za preteklo leto - prejel prvo nagrado v kategoriji posebnih dosežkov.

29. april 2009
...

Prekinjena dobava električne energije v centru Ljubljane

Danes, dne 28.12.2004, ob 13.04, je prišlo do izpada srednjenapetostnega kabelskega voda v centru Ljubljane, zaradi česar je bila prekinjena dobava električne energije v sedmih transformatorskih postajah na naslednjih lokacijah:

29. april 2009
...

Podarjena kri rešuje življenje

13. februarja je pod organizacijskim okriljem RK mesta Ljubljana potekala vsakoletna krvodajalska akcija za zaposlene Elektra Ljubljana, d.d.

29. april 2009
...

Dogodki na elektroenergetskem omrežju v letu 2002

V letu 2002 se je na elektroenergetskem omrežju, ki ga nadzira Elektro Ljubljana, d.d. zgodilo 5510 dogodkov, od tega je bilo 785 neplanskih. Ta številka predstavlja trajne okvare, ki so zahtevale poseg delavcev na omrežju. Poleg teh okvar smo beležili še 1105 motenj (kratkotrajne prekinitve do treh minut), ki so bile predvsem posledica atmosferskih razelektritev v poletnih mesecih.

29. april 2009
...

Priznanje in nagrada za najboljšo stalno izboljšavo v letu 2002

V okviru prireditve dan podjetja je letos Elektro Ljubljana d.d. prvič podelil priznanje in denarno nagrado za najboljšo stalno izboljšavo v letu 2002.

29. april 2009
...

Podelitev plaket za 20-letno delo v elektrogospodarstvu

Slovensko elektrogospodarstvo s proizvodnjo, prenosom in distribucijo ter drugimi novimi tržnimi akterji, sodi med temeljne in vitalne panoge gospodarstva. Pomena elektrogospodarstva pa se žal prepogosto zavemo šele, ko pride do prekinitve dobave električne energije ali do tako nezaželenih redukcij.

29. april 2009
...

Pričetek izgradnje RTP 110/20 kV Ribnica

V zadnjih dneh septembra je Elektro Ljubljana d.d. pričel z izgradnjo razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Ribnica, ki bo daljinsko voden in nadzorovan objekt, zgrajen v letu dni. Z izgradnjo RTP Ribnica bo dosežena večja zanesljivost in kakovost dobave električne energije na območju Ribnice, RP Sodražica, RP Dobrepolje in na območju Loškega Potoka.

Prva42434445464748495051