• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 
29. april 2009
...

Podelitev plaket za 20-letno delo v elektrogospodarstvu

Slovensko elektrogospodarstvo s proizvodnjo, prenosom in distribucijo ter drugimi novimi tržnimi akterji, sodi med temeljne in vitalne panoge gospodarstva. Pomena elektrogospodarstva pa se žal prepogosto zavemo šele, ko pride do prekinitve dobave električne energije ali do tako nezaželenih redukcij.

29. april 2009
...

Pričetek izgradnje RTP 110/20 kV Ribnica

V zadnjih dneh septembra je Elektro Ljubljana d.d. pričel z izgradnjo razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Ribnica, ki bo daljinsko voden in nadzorovan objekt, zgrajen v letu dni. Z izgradnjo RTP Ribnica bo dosežena večja zanesljivost in kakovost dobave električne energije na območju Ribnice, RP Sodražica, RP Dobrepolje in na območju Loškega Potoka.

29. april 2009
...

Objavljanje informacij na Teletekstu TV SLO

Z začetkom maja bo Elektro Ljubljana, d.d. objavljal pomembne informacije, za svoje odjemalce in druge javnosti, tudi na straneh Teleteksta TV SLO.

29. april 2009
...

Dan podjetja letos v organizaciji DE Kočevje

Po dveh letih je Elektro Ljubljana, d.d. ponovno organiziral dan podjetja za svoje sodelavke in sodelavce. Letos je zelo uspelo organizacijo prevzela DE Elektro Kočevje. Prireditve, ki je potekala v soboto, 1. junija, v Dolgi vasi pri Kočevju, se je po nekaterih ocenah udeležilo 350 (od skupaj 966) zaposlenih.

29. april 2009
...

Informacija upravičenim odjemalcem električne energije

V skladu z energetskim zakonom in uredbo o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije so bile v februarju, pod okriljem organizacijske enote prodaja električne energije upravičenim odjemalcem, v službi za odnose z javnostmi, pripravljene in tudi odposlane prve informacije upravičenim odjemalcem Elektra Ljubljana, d.d.

29. april 2009
...

Slovesno odprta razdelilno transformatorska postaja Žale

4. aprila 2001 je bilo pred razdelilno transformatorsko postajo (RTP) 110/10 (20) Žale zelo slovesno. Na krajši, izredno uspeli prireditvi, sta podžupan mesta Ljubljana Anton Colarič in direktor Elektra Ljubljana, d.d. Vincenc Janša z rezanjem otvoritvene vrvice tudi uradno odprla novozgrajeni objekt.

29. april 2009
...

Odprtje prenovljene RTP Bršljin

22. maja 2001 je bila na svečani prireditvi v Novem mestu odprta prenovljena razdelilno transformatorska postaja (RTP) 110/20 kV Bršljin. Otvoritveno vrvico sta prerezala mag. Adolf Zupan, podžupan Mestne občine Novo mesto in državni sekretar za energetiko dr. Robert Golob.

29. april 2009
...

Gradnja dalnjovoda 2 x 20 kV Zidani most - Radeče

Podjetje Elektro Ljubljana, d.d. je investitor izgradnje daljnovoda 2 x 20 kV Zidani most - Radeče. Težak teren trase daljnovoda je bil glavni razlog, da se je podjetje skupaj z izvajalcem montažnih del, Elektroservisi,d.d.iz Ljubljane, tokrat odločilo postavljati jeklene konstrukcuje stebrov s pomočjo helikopterja.

29. april 2009
...

Nadzorni svet potrdil dokončanje reorganizacije podjetja

Naj za namen tega uvodnika, kot prikaz poslovnih aktivnosti s katerimi se sooča in ukvarja podjetje, navedem in povzamem nekatere poglavitne točke zadnje seje nadzornega sveta Elektra Ljubljana, d.d.

29. april 2009
...

Obisk predstavnikov podjetja Rätia Energie

V četrtek 6. septembra 2001 so nas obiskali predstavniki švicarskega podjetja Rätia Energie. Podjetje s skoraj stoletno tradicijo ima 200 zaposlenih in oskrbuje z električno energijo približno 30.000 kupcev v kantonu Graubünden.

Prva40414243444546474849