• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 
29. april 2009
...

Nagrada za Letno poročilo 2003

Elektro Ljubljana je v okviru akcije časnika Finance – Izbor najboljšega letnega poročila za preteklo leto - prejel prvo nagrado v kategoriji posebnih dosežkov.

29. april 2009
...

Prekinjena dobava električne energije v centru Ljubljane

Danes, dne 28.12.2004, ob 13.04, je prišlo do izpada srednjenapetostnega kabelskega voda v centru Ljubljane, zaradi česar je bila prekinjena dobava električne energije v sedmih transformatorskih postajah na naslednjih lokacijah:

29. april 2009
...

Podarjena kri rešuje življenje

13. februarja je pod organizacijskim okriljem RK mesta Ljubljana potekala vsakoletna krvodajalska akcija za zaposlene Elektra Ljubljana, d.d.

29. april 2009
...

Dogodki na elektroenergetskem omrežju v letu 2002

V letu 2002 se je na elektroenergetskem omrežju, ki ga nadzira Elektro Ljubljana, d.d. zgodilo 5510 dogodkov, od tega je bilo 785 neplanskih. Ta številka predstavlja trajne okvare, ki so zahtevale poseg delavcev na omrežju. Poleg teh okvar smo beležili še 1105 motenj (kratkotrajne prekinitve do treh minut), ki so bile predvsem posledica atmosferskih razelektritev v poletnih mesecih.

29. april 2009
...

Priznanje in nagrada za najboljšo stalno izboljšavo v letu 2002

V okviru prireditve dan podjetja je letos Elektro Ljubljana d.d. prvič podelil priznanje in denarno nagrado za najboljšo stalno izboljšavo v letu 2002.

29. april 2009
...

Podelitev plaket za 20-letno delo v elektrogospodarstvu

Slovensko elektrogospodarstvo s proizvodnjo, prenosom in distribucijo ter drugimi novimi tržnimi akterji, sodi med temeljne in vitalne panoge gospodarstva. Pomena elektrogospodarstva pa se žal prepogosto zavemo šele, ko pride do prekinitve dobave električne energije ali do tako nezaželenih redukcij.

29. april 2009
...

Pričetek izgradnje RTP 110/20 kV Ribnica

V zadnjih dneh septembra je Elektro Ljubljana d.d. pričel z izgradnjo razdelilne transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Ribnica, ki bo daljinsko voden in nadzorovan objekt, zgrajen v letu dni. Z izgradnjo RTP Ribnica bo dosežena večja zanesljivost in kakovost dobave električne energije na območju Ribnice, RP Sodražica, RP Dobrepolje in na območju Loškega Potoka.

29. april 2009
...

Objavljanje informacij na Teletekstu TV SLO

Z začetkom maja bo Elektro Ljubljana, d.d. objavljal pomembne informacije, za svoje odjemalce in druge javnosti, tudi na straneh Teleteksta TV SLO.

29. april 2009
...

Dan podjetja letos v organizaciji DE Kočevje

Po dveh letih je Elektro Ljubljana, d.d. ponovno organiziral dan podjetja za svoje sodelavke in sodelavce. Letos je zelo uspelo organizacijo prevzela DE Elektro Kočevje. Prireditve, ki je potekala v soboto, 1. junija, v Dolgi vasi pri Kočevju, se je po nekaterih ocenah udeležilo 350 (od skupaj 966) zaposlenih.

29. april 2009
...

Informacija upravičenim odjemalcem električne energije

V skladu z energetskim zakonom in uredbo o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije so bile v februarju, pod okriljem organizacijske enote prodaja električne energije upravičenim odjemalcem, v službi za odnose z javnostmi, pripravljene in tudi odposlane prve informacije upravičenim odjemalcem Elektra Ljubljana, d.d.

Prva41424344454647484950